แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามครูผู้สอนโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์11 ก.ค. 2559 08:57โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:18 ]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการ จำเป็น และสนใจ ภายใต้โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ใ
นการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แจ้งกำหนดนิเทศ ติดตาม โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  ดังเอกสารที่แนบ
    1. หนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    2. หนังสือราชการของเขตพื้นที่
                                                        3. ตารางการนิเทศติดตาม
                                                        4. บัญชีรายชื่อครูที่เข้าร่วมโครงการ
Comments