แจ้งกำหนดการ และขั้นตอนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

โพสต์28 ส.ค. 2559 05:02โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2559 08:59 ]
เรียน ประธานเครือข่าย/ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ส่งกำหนดการ และขั้นตอนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ดังแนบ) และขอแจ้งโรง
เรียนให้ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 1-4 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ (ไฟล์แนบ)
    1. หนังสือราชการ  2. กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66    
ĉ
npm1 admin,
28 ส.ค. 2559 05:02
Comments