แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมาปฏิบัติราชการ

โพสต์20 ก.ย. 2559 06:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแดงเจริญทอง บ้านโพนป่าหว้าน บ้านหนองดินแดง บ้านคำเตยฯ บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ บ้านหนองกุดแคน บ้านธาตุน้อนศรีบุญเรือง พระกลางวิทยาคาร และโรงเรียนมรุกขนคร...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานศิลปหัตกรรมนักเรียน) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559  สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรตามรายชื่อในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานฝ่ายธุรการ ในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1

คลิกอ่านรายละเอียด
Comments