แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 78 ณ จังหวัดขอนแก่น

โพสต์13 ธ.ค. 2560 08:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 08:52 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ณ จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 นั้น
        สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตามตารางจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดำนินการ ดังนี้...คลิกดูรายละเอียด