แจ้งจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โพสต์5 ก.ค. 2560 09:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 09:48 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 7/รุ่นที่ 7 โรงเรียนขนาดเล็ก...สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรมโครงการฯ ปีการศึกษา 2560...ตามที่ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 ให้ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 7 โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้ สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมให้โรงเรียนดังกล่าว โรงเรียนละ 5,000 บาท นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้โรงเรียนสำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโครการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และดำเนินการจัดซื้อภายในเดือน กรกฏาคม 2560 ให้แล้วเสร็จ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments