แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 สำหรับโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์13 ก.ค. 2560 00:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 00:15 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ (จำนวน 21 โรงเรียน) ...พร้อมหนังสือฉบับนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 (งบดำเนินงาน) ให้โรงเรียนประชารัฐทุกโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างรีบด่วน ภายในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments