แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม

โพสต์17 ส.ค. 2559 04:04โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย...ด้วย สพฐ. ให้ สพป.นครพนม เขต 1ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการที่ 1 โครงการคืนครูให้นักเรียน กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา รายกาาค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างเลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม จำนวน 109 อัตรา ในระยะจำนวน 6 เดือน (1 เมษายน 2559-30 กันยายน 2559) ซึ่งการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ นับตั้งแต่วันทำสัญญา ถึง 30 กันยายน 2559 ตามระเบียบของราชการโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Comments