แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม

โพสต์17 ส.ค. 2559 03:50โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง...ตามที่มีบุคลากรที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนของท่านได้ลาออกนั้น สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการรายใหม่ นับตั้งแต่วันทำสัญญา ถึง 30 กันยายน 2559 ซึ่งการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป และดำเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Comments