แจ้งจัดสรรงบประมาณผู้แทนเข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

โพสต์9 ส.ค. 2559 06:40โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 2 และ 5 ตามที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สพฐ. สสวท. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันดำเนินการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2558 ได้ประเมินผลงานโครงงานของโรงเรียนในรุ่นที่ 2 เพื่อยืนยันสภาพ และรุ่นที่ 5 เพื่อขอรับตราพระราชทาน มีโรงเรียนผ่านการประเมินเข้ารับตราพระราชทานจากมูลนิธิฯ ในรุ่นที่ 2 จำนวน 18 โรงเรียน และรุ่นที่ 5 จำนวน 11 โรงเรียน สำรหรับ สพป.นครพนม เขต 1 เข้ารับตราในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เวลา 14.00-16.40 น. ลำดับที่ 61 ดังรายชื่อตามบัญชีแจ้งจัดสรร จึงขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่จะเข้ารับตราพระราชทาน ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

Comments