แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการประชุมปฏิบัติการโครงการ "พัฒนาศักยภาพให้บริการแนะแนว และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ" สำหรับผู้บริหารหรือครูที่ปรึกษาชั้นเรียนแนะแนว โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

โพสต์20 ก.ย. 2559 05:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านนาคอกควาย และศรีโพนทองวิทยา...ตามที่ สพป.นครพนม 1 แจ้งให้โรงเรียนคัดเลือกข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการ""พัฒนาศักยภาพให้บริการแนะแนว และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ" สำหรับผู้บริหารและครูที่ปรึกษาชั้นเรียนแนะแนว โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น บัดนี่ สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
    1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแนะแนว หรือครูที่ปรึกษาชั้นเรียน ได้รับจัดสรร 2 โรงเรียน คือ รร.บ้านดอนแดงเจริญทอง และบ้านนาคอกควาย
    2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประชุมปฏิบัติการโครงการฯ สำหรับผู้บริหาร หรือครูที่ปรึกษาชั้นเรียนแนะแนว โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
    สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแนะแนว หรือครูที่ปรึกษาชั้นเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2559 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments