แจ้งจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์26 ส.ค. 2561 10:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2561 11:02 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก...ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 22,000 ชุด 131 รายการ โดยจะทยอยส่งให้ สพป. เป็นครั้ง ๆ จนครบ จำนวน 131 รายการ ทั้งนี้ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบฝึกทักษะตามหนังสือให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับสื่อ 60 พรรษา สมเพด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนทุกคน นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบฝึกทักษะตามหนังสือให้แก่นักเรียนทุกคน ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 (รายละเอียดดังแนบ)....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม