แจ้งจัดสรรงบประมาณนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โพสต์23 ก.ย. 2559 00:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชชีรายชื่อ)... ด้วย สพฐ. โดย ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ แจ้งและโอนงบประมาณให้กับโรงเรียนในโครงการ เพื่อเป็นการนำร่องในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนำร่องใช้แนวทางในการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดที่แนบ ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ.  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments