แจ้งจัดสรรงบประมาณการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

โพสต์25 ก.พ. 2561 09:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 09:46 ]
เรียน ประธานเครือข่าย ทุกเครือข่ายในสังกัด... ด้วย สพฐ. มีนโยบายยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการใช้เครื่องมือประเมินที่เป็นมาตรฐานในการสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครพนม เขต 1 กำหนดการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรดำเนินการจัดทำสำเนาข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และเบิกจ่ายงบประมาณตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณที่แนบพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด