แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลประจำปี พ.ศ.2561

โพสต์9 ส.ค. 2561 04:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 04:26 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธารน้ำใจ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ...ด้วย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของการสอบ PISA 2018 เพื่อใช้ในกระบวนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับการประเมินของนักเรียนในการสอบ PISA ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 มีจำนวน 2 โรง ได้แก่
        1. โรงเรียนธารน้ำใจ
        2. โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561...คลิกอ่านรายละเอียด