จัดทำฐานข้อมูลคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์28 ส.ค. 2559 05:29โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2559 05:29 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ (21 โรงเรียน)...ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ" จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล (ไดอารี่) ของคณะทำงานขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 3,342 โรงเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พร้อมรับทราบความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่ออัพเดทฐานข้อมูลของคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ในการนี้ จึงขอให้ท่านจัดทำรายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์ม (ที่แนบ) โดยขอให้จัดทำไฟล์ Eacel เท่านั้น ส่งไฟล์มาที่ email : kratai56@esdc.go.th โดยใช้ชื่อเรื่อง ไดอารี่ผู้ขับเคลือนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2559  คลิกอ่านรายละเอียด
    
Comments