จัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 ในการสัมมนาวิชาการ "การจัดการเรียนรู้โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน"

โพสต์28 ก.ค. 2561 03:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2561 03:02 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา...ตามที่ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการเรียนรู้โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้และบริหารโครงการผ่านงานสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยเชิญให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคุณครูในโครงการดังกล่าวจากทุกสังกัด จัดส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งจากการคัดเลือกฯดังกล่าว มีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคุณครูสังกัด สพฐ. มีผลงานผ่านการคัดเลือก จำนวน 17 ผลงาน นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 1................... 2..............คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม