จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี

โพสต์24 ส.ค. 2559 05:30โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สพฐ.ได้มีนโยบายในการพัฒนาครูปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี และแจ้งให้ สพป.นครพนม เขต 1 ส่งครูผู้สอนปฐมวัยเข้ารับการอบรมฯ นั้น จากการนิเทศฯพบว่า โรงเรียนขาดสื่ออุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี จึงจัดสรรงบประมาณเพื่อให้โรงเรียนจัดซื้อสื่ออุปกรณ์มอนเตสซอรี ตามบัญชีจัดสรร ที่แนบมา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2559 คลิกอ่านรายละเอียด


Comments