จัดส่งปฏิทินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และ Test Blue Print (O-NET)

โพสต์9 ส.ค. 2561 04:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 05:00 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้ดรงเรียนดำเนินการจัดส่งข่้อมูลครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดส่งปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และ Test Blue Print (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำเมนูระบบสอบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูและนักเรียนในการเข้าไปทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ http://etesting.niets.or.th ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม