จัดนิทรรศการโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โพสต์17 ส.ค. 2561 01:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2561 01:45 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ  และโรงเรียนศรีโพนทองวิมยา...ด้วย สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 'บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561 ขั้นที่ 2 เรื่อง น้ำและอากาศ การทำโครงงานแบบสืบเสาะ การลงข้อมูลการประเมินออนไลน์ ในรุ่นที่ 8 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน รุ่นที่ 7 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 โรงเรียน รุ่นที่ 7 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 21 โรงเรียน และโรงเรียนที่จะต้องประเมินการคงสภาพในรุ่นที่ 1,2,3,4,5,6 รวมทั้งหมด 73 โรงเรียน จำนวน 125 คน ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่าโรงเรียนของท่านได้จัดทำโครงงานในโครงการ "บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560 ผ่านการประเมินและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนที่ส่งโครงงานในปีการศึกษา 2561 ได้ จึงให้โรงเรียนแจ้งครูที่จัดทำโครงง่นนำผลงานมาจัดนิทรรศการในวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม