หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (RT : Reading Test)

โพสต์5 มี.ค. 2562 01:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 19:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงในสังกัด....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งแบบบัญชีลงเวลาคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (RT : Reading Test) และใบสำคัญรับเงิน ....จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ดำเนินการให้เรียบร้อย ตามแบบฟอร์ที่ส่งมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

        
        1. บัญชีลงเวลาคณะกรรมการประเมินฯ 2.ใบสำคัญรับเงิน