โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์13 มิ.ย. 2560 19:17โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 19:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯ บ้านผักขะย่านาคอยดนนแดง พระกลางวิทยาคาร มรุกขนคร บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง และบ้านหนองกุดแคน...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และกำหนดการจัดกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับมูลนิยุวสถิรคุณ (การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ) ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1
        สพป.นครพนม เขต 1 ขอให้ท่านแจ้งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งฯที่ส่งมาพร้อมนี้ ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments