แบบสอบถามในระบบออนไลน์การศึกษาผลการดำเนินงานตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย"

โพสต์2 ส.ค. 2559 07:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2559 01:23 โดย npm1 admin ]
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 5...ตามที่ สพฐ.ได้ดำเนินการศึกษาผลการดำเนินง่านโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558 สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์  จำนวน 4 ฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา  โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ skb.obec.go.th ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1ขอแจ้งให้ผู้บริหารและครูที่สอนระดับปฐมวัยตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ตามวัน เวลาที่กำหนด 
Comments