แบบบันทึกขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่

โพสต์26 ก.ย. 2559 09:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2559 17:19 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด 
        ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามได้ส่งแบบบันทึกใบตัวเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการแข่งขัน 

Comments