การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561

โพสต์19 ต.ค. 2561 00:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 00:47 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 และมอบหมายให้ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนในสังกัด นั้น
        ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์วันและเวลาสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบเพื่อแจ้งให้นักเรียนที่เข้าสอบทราบ และเข้าสอบตามวัน เวลา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม