การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ประจำปี 2560

โพสต์25 ก.พ. 2561 10:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2561 00:59 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม บ้านโพธิ์ตาก ปลาปากราษฎร์บำรุง และธารน้ำใจ...ตามที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสพฐ. เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มรผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ภาคตะวันออกกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าแข่งขันในระดับชาติตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://awards60.obecawards.net/obecnation/....คลิกอ่านรายละเอียด