การดำเนินการเสริมสร้างความเข็มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรุ้ร่วมกับพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โพสต์27 มิ.ย. 2561 07:20โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 07:25 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อที่แนบ..ด้วย สพฐ. ได้จัดทำโครงการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง สพป.นครพนม เขต 1 เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่เป้าหมายที่คณะติดตามการดำเนินงานโครงการจาก สพฐ. จะลงพื้นที่พบปะชี้แจงการดำเนินงานโครงการทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้ดำเนินการแต่งตั้งกลุ่มเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือขึ้น จำนวน 6 กลุ่มเครือข่าย รายละเอียดตามคำสั่งฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินงานโครงการ และขอรับงบประมาณสนับสนุนต่อไป
        ให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม