ารจัดงานมหกรรมควงามสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 20:01โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 20:02 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด....ตามหนังสือที่อ้างถึง สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งบุคลากรที่มีความประสงค์เป็นกรรมการตัดสินตามแบบเสนอชื่อเป็นกรรมการความแจ้งแล้วนั้น จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
    1. ให้ดรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรมตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน หากมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ให้แจ้งข้อมูลไปยัง สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจะโอนข้อมูลไปที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
    2. ให้โรงเรียนติดตามความเคลื่อนไหวและตรวจสอบสถานที่แข่งขัน วัน เวลา ที่แข่งขันได้ที่เว็บไซต์ ศิลปภาคอีสาน...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม