แนวทางการพิจารณา ปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา สถานประกอบ กรณีเกิดโรคโควิด 19

โพสต์14 ส.ค. 2563 10:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:50 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ตามที่มีรายงานข่าวการปิดสถานศึกษาหลายแห่งในหลายอำเภอของจังหวัดระยองภายหลังพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง และส่งผลกระทบทำให้บางจังหวัดมีการปิดสถานศึกษา สถานประกอบการโดยไม่จำเป็นและไม่มีหลักฐานการเสี่ยง ก่อให้เกิดความตระหนกในหมู่ประชาชน และมีผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เน้นย้ำการพิจารณาสั่งปิดโรงเรียนหรือสถานที่อื่นใดเป็นการชั่วคราว ให้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา สถานประกอบการ กรณีเกิดโรคโควิด 19 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                หนังสือราชการ