การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินนักเรียนโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ( PISA ) 2021

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:59โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:03 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส).....ตามที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา โดยศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมผู้เรียยนให้มีความพร้อมรับการประเมินของ PISA ที่จะมีขึ้นในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งการประเมินในรอบนี้จะเน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินนักเรียนโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รวบรวมตัวอย่างข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวข้อสอบ และคุ้นเคยกับรูปแบบการประเมินตามแนว PISA รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม