ข้อมูล

ข้อมูลสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 อ้างอิงจากเว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา  และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ เป็นผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนประชารัฐ  ระยะที่  1   ดูข้อมูล
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ            ดูข้อมูล
โรงเรียนดีประจำตำบล           ดูข้อมูล

โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  ดูข้อมูล
โรงเรียน เครือข่าย โทรศัพท์         ดูข้อมูล 
โรงเรียนสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1         ดูข้อมูล
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  ดูข้อมูล

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser